Porady prawne dla firm

Każda firma może skorzystać z doradztwa prawnego (udzielanego przez kancelarię), które obejmować będzie różnego rodzaju konsultacje oraz działania, jak pomoc w pojedynczych sprawach administracyjnych, egzekucyjnych, gospodarczych, windykacyjnych czy sądowych.

Porady prawne dla firm

Tego rodzaju wsparcie prawne dotyczyć może:
– osób prowadzących działalność gospodarczą,
– firm prowadzonych w ramach spółki osobowej albo kapitałowej,
– stowarzyszeń,
– innych jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej.
Przedsiębiorcy powinni korzystać z porad prawnych, ponieważ w toku prowadzenia działalności gospodarczej, zawsze pojawia się szereg dość skomplikowanych kwestii, które nie zawsze są zrozumiałe dla laika w danym temacie. Aby uniknąć błędów i nieprzyjemnych konsekwencji prawnych, warto więc poradzić się specjalistów. Porady mogą być udzielane osobiście, ale często także drogą elektroniczną. Kiedy jednak problem jest bardziej złożony i wymaga dogłębnej analizy, niezbędne może okazać się przygotowanie opinii prawnej. Jest to pisemna porada prawna, która przedstawi stan faktyczny oraz prawny sprawy, a także będzie zawierać rekomendacje i zastrzeżenia. Porady prawne dla firm mogą zaś obejmować:
– porady dotyczące poprawnego i korzystnego zawierania umów (wyjaśnianie niezrozumiałych kwestii językowych, przedstawianie skutków ewentualnego zawarcia czy niezawarcia danej umowy),
– sporządzanie opinii i pism procesowych,
– przygotowywanie projektów umów, statutów, regulaminów oraz innych aktów prawnych,
– zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, arbitrażowymi oraz organami administracji publicznej,
– wsparcie w negocjacjach,
– wyjaśniane kwestii dotyczących funkcjonowania i zmian w RODO (regulacji o ochronie danych osobowych),
– porady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego (w tym kwestie dotyczące rozpoczęcia działalności, jej prowadzenia, przekształceń i likwidacji).

Jak może wyglądać współpraca z kancelarią prawną?

Porady mogą opierać się na różnych modelach współpracy, które mają być dostosowane do potrzeb i oczekiwań firm. Może być to więc:
– Stała i kompleksowa obsługa prawna firmy – czyli współpracą w pełnym zakresie i we wszystkich aspektach prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności.
– Pomoc na indywidualne zlecenie – kancelaria przygotowuje i prowadzi w imieniu swojego klienta określoną sprawę, a pomoc może obejmować: etap przedsądowy( np. negocjacje), postępowanie sądowe oraz egzekucyjne, czy reprezentację przed organami administracji publicznej/ organami podatkowymi.
– Pomoc prawną przy konkretnym projekcie – zapewniane wszelkich niezbędnych porad we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin prawa (w tym np. z notariuszami czy komornikami).
– Szkolenia dla firm – prowadzenie przez kancelarię prawną działalności edukacyjnej (w przedsiębiorstwie) z wybranych dziedzin prawa.
Wszelkie takie działania mają na celu pomoc w funkcjonowaniu firmy, a wybór modelu współpracy zależeć może głównie od stopnia skomplikowania prawnego zagadnienia.

W stworzeniu artykułu pomogła K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak Sp.p. (http://www.krp-ks.pl/)

biznesadmin, 13 czerwca 2018